headerphoto
Home
Novinky
ROZLÚČKA s Mladosťou

Úžasných 25 rokov sme v ŠH Mladosť ponúkali rôzne druhy aeróbnych cvičení pre všetkých priaznivcov takéhoto druhu pohybu. Za ten čas sme mali možnosť stretnúť obrovské množstvo ľudí oboch pohlaví všetkých vekových kategórií s rôznou výkonnosťou, ale s rovnakým prístupom k svojmu telu a k svojmu zdraviu. Jedni prichádzali, druhí odchádzali. Lenže život prináša zmeny. Pribudli fitká a životný štýl sa prudko zmenil. V určitom momente prestali prichádzať noví cvičenci a tak, ako sme na začiatku v roku 1993 začali s tromi hodinami a postupne sme rozšírili ponuku až na 10 hodín týždenne, tak sme postupne počet hodín zredukovali na jednu hodinu.

Veľká vďaka všetkým vynikajúcim cvičiteľkám a cvičiteľom, ktorí sa tu za ten čas prestriedali a odviedli vynikajúcu  prácu.

Čo dodať. Odborníci vedia, že bez primeraného pohybu nemôže byť človek zdravý. Spoločnosť sa správa k tejto otázke ignorantsky a nezodpovedne, ale tak to je. Škoda, že si to odnesie mladšia generácia, ktoré je vedená k nevyhnutným zdravotným problémom vyplývajúcich z nedostatku pohybu. Dalo by sa to nazvať aj tretsnou činnosťou a vedomým ubližovaním na zdraví zo strany tak rodičov ako aj zamestnancov verejnej a štátnej správy, ale to je téma na iné fórum.

Na záver ešte raz veľa šťastia a spokojnosti všetkým, ktorí si vážia a starajú sa o svoje zdravie v súlade so zdravým rozumom a s princípmi prírody.

Boris Čechvala, Aerobik klub ŠH Mladosť

 

PS

Je možné, že posledné zachované cvičenie UNIVERZAL bude pokračovať od septembra vo fitku na Tehelnom poli. 

Na tejto stránke Vás budeme naďalej informovať.

 

archiv 32

 

archiv 41

 

archiv 12

 

archiv 13