headerphoto
Home
Novinky
Cvičenia UNIVERZAL

 

Fitnescentrum od 16.1.2024 opäť v prevádzke!

 

Cvičenie UNIVERZAL 

Čas: UTOROK o 18:00

Miesto: Fitko na Kalinčiakovej, oficiálna adresa: FIT STaRZ Tehelné pole, Odbojárov 7, Bratislava www.starz.sk

 

                                                   Príjemné cvičenie želá Aerobik klub ŠH Mladosť

 


Z histórie:

Rozlúčili sme sa so Športovou halou MLADOSŤ.

Úžasných 25 rokov sme v ŠH Mladosť ponúkali rôzne druhy aeróbnych cvičení pre všetkých priaznivcov takéhoto druhu pohybu. Za ten čas sme mali možnosť stretnúť obrovské množstvo ľudí oboch pohlaví všetkých vekových kategórií s rôznou výkonnosťou, ale s rovnakým prístupom k svojmu telu a k svojmu zdraviu. Jedni prichádzali, druhí odchádzali. Lenže život prináša zmeny. Pribudli fitká a životný štýl sa prudko zmenil. V určitom momente prestali prichádzať noví cvičenci a tak, ako sme na začiatku v roku 1993 začali s tromi hodinami a postupne sme rozšírili ponuku až na 10 hodín týždenne, tak sme postupne počet hodín zredukovali na jednu hodinu.

Veľká vďaka všetkým vynikajúcim cvičiteľkám a cvičiteľom, ktorí sa tu za ten čas prestriedali a odviedli skvelú prácu.

Čo dodať. Odborníci vedia, že bez primeraného pohybu nemôže byť človek zdravý. Spoločnosť sa správa k tejto otázke ignorantsky a nezodpovedne, ale tak to je. Škoda, že si to odnesie mladšia generácia, ktoré je vedená k nevyhnutným zdravotným problémom vyplývajúcich z nedostatku pohybu. Dalo by sa to nazvať aj tretsnou činnosťou a vedomým ubližovaním na zdraví zo strany tak rodičov ako aj zamestnancov verejnej a štátnej správy, ale to je téma na iné fórum.

Na záver ešte raz veľa šťastia a spokojnosti všetkým, ktorí si svoje zdravie vážia a starajú sa oň v súlade so zdravým rozumom a pravidlami prírody.

Boris Čechvala, Aerobik klub ŠH Mladosť

 

archiv 32

 

archiv 41